Välkommen till ProEnter Consulting!

ProEnter Consultings tjänsteutbud och kompetens baseras på mångårig erfarenhet inom redovisning och ekonomirelaterade områden inom i huvudsak det privata näringslivet men även baserat på erfarenhet från delar av offentlig verksamhet.

ProEnter Consulting leds och drivs av Rolf Johansson med lång erfarenhet från operativa och rådgivande roller inom många olika branscher inom näringslivet. Bland annat med mångårig erfarenhet som företagskonsult och managementkonsult inom PwC och Deloitte.

Som komplement till denna erfarenhet verkar ProEnter Consulting i nätverk med andra kvalificerade konsulter varför tjänster kan erbjudas inom flertalet delar inom redovisning och andra ekonomirelaterade områden till olika typer av organisationer.

Utgångspunkten är att skräddarsy leveranserbjudandet efter kundens önskemål och att alltid tillföra mervärde till kunden. På olika sätt sker arbetet interaktivt med kunden. Det kan vara i renodlade linjebefattningar eller i mer projektorienterade uppdrag. Uppdragen kan både vara korta rådgivande eller sträcka sig över en längre kalendertid.

Vi är specialiserade på olika kvalificerade tjänster inom ekonomiområdet och särskild spetskompetens finns inom området ekonomihandböcker. Inom detta område har vi en ledande erfarenhet och en mängd tillämpbara strukturer och utarbetade "best practise" för många områden. Detta gör att vi effektivt kan ta fram en ekonomihandbok med hög kvalité.

Under en tioårs-period har vi arbetat med över 30 ekonomihandboksuppdrag!

© ProEnter Consulting AB


ProEnter Consulting AB | Telefon: 08-56 240 220 Mobil: 070-7680962 | E-mail: rolf.johansson@proenter.se
Rolf Johansson | Vetevägen 5 19269 Sollentuna